Bärhäggmispel

Höjd: 3 meter

Zon: 6

Upprätt, smalt växtsätt. Vita blommor i maj-juni, vackert orangeröda blad på hösten.