Efter en regnig morgon i NY City och en lika regnig vistelse i Battery Park styrde vi, en gäng på sex svenska trädgårdsmästare, stegen mot The High Line. Ett ställe som seglat upp som ett av New Yorks mest besökta platser. The High Line byggdes på 1930-talet som ett försök att skilja vägtrafiken från de intensiva godstransporterna på järnväg. Sålunda placerades järnvägsspåren på 9 meters höjd ovan gatutrafiken. Järnvägen fyllde en funktion fram till 1980-talet då den sakta förföll och vegetationen tog över. Planer fanns på att montera ned hela konstruktionen, men 1999 stoppades den tanken genom två eldsjälar, som fick myndigheterna på andra tankar.
År 2009 öppnades den första delen (Gansevoort Street till 20th Street) och 2011 den andra delen (20th Street till 30th Street).