Ett område i nordöstra delen av centrala Paris. Parkens del upptar en yta på 35 ha, 350 000 kvm. Totalt omfattar området 500 000 kvm. Första etappen stod klar 1987, hela parken invigd 1991.
I parken finns även kulturinstitutioner för bl a film, musik och populärvetenskap
(Cité des Sciences)