Sommaren 2010 åkte jag till USA tillsammans med fem andra trädgårdskollegor. Ett av de många ställen vi besökte var Morten Arboretum, ca 4 mil väst om Chicago. Arboretat grundades 1922 och drivande bakom projektet var Joy Morton, en man som grundlade en förmögenhet genom att handla med salt.
Platsen upptar ca 7 kvadratkilometer och där hittar man över 4100 olika träd, buskar och andra vedartade växter från hela världen, inalles över 186 000 katalogiserade plantor.
Där finns också en 16 000 kvm stor interaktiv lekplats, ”Children´s Garden”, och en labyrint, ”Maze Garden”, som upptar 4 000 kvm.
”The Fragrance Garden”, ”Ground Cover Garden” och ”Hedge Garden” är andra ytor som man hittar i arboretet. Även ”The Schulenberg Prairie” som är en av de största återskapade ytor av prärien som man kan hitta i närheten av Chicago.

The Children´s Garden


The Maze Garden

The Groundcover Garden