Besökte Chicago under en vecka i juli 2010.

Projekteringen av parken påbörjades i oktober 1997. Byggandet tog sin början 1998, och Millenium Park öppnades vid en ceremoni den 16 juli 2004, fyra år efter den tänkta öppningsdagen

Parken har fått utmärkelser för sin lättillgänglighet och sin gröna design.

Parken är gratis att besöka och där kan man titta på the Jay Parker Pavilion, Cloud Gate, the Crown Fountain, Lurie Garden och andra attraktioner. Parkens olika delar förbinds av BP Pedestrian Bridge och Nichols Bridgeway.

Parken ligger ovanpå ett parkeringsgarage och en järnvägsstation och brukar kallas för världens största takträdgård.

När parken byggdes beräknades den att kosta $ 150 miljoner, men slutsumman stannade i stället på $ 475 miljoner.
Alla förseningar  och kostnadsökningar sades bero på dålig planering, många ändringar av ritningarna och svågerpolitik.
Men i efterhand har många kritiker tystnat och i stället prisat den färdiga parken.