Under 70-talets finanskris i USA tog engagerade medborgare i New York initiativ till att ockupera övergivna rivningstomter och där skapade man små parker och trädgårdar. En ung konstnär, Liz Christy, räknas vara den som stod bakom den första community garden i New York. Hon och hennes vänner bildade gruppen Green Guerillas som numera är namnet på en ideell organisation som stöttar community gardens i New York. Idag finns det ca 600 community gardens i New York. En varm eftermiddag i juli 2010 tog jag och mina trädgårdskollegor en lång promenad och fick se en många fina exempel på vad mänsklig drivkraft kan uträtta.