.
 
 

Fr o m våren 2020 kommer vi inte längre att ha någon försäljning av växter till privatpersoner utan i fortsättningen helt inrikta oss på entreprenadarbeten.
Tack alla kunder som handlat hos oss under 40 säsonger.

Vi kan därför av förståeliga skäl inte heller svara på några frågor om trädgårdsskötsel eller växtval till privatpersoner.