.
 
 

Fr o m våren 2020 kommer vi inte längre att ha någon försäljning av växter till privatpersoner utan i fortsättningen helt inrikta oss på entreprenadarbeten.
Tack alla kunder som handlat hos oss under 40 säsonger.