.
 
 

Höstarbete

De senaste nätternas frost har gett oss en påminnelse om vad som är i antågande. Men hösten erbjuder också ett sällsamt färgspel i trädgårdarna och rimfrosten i bladverken ger en skönhetsupplevelse som väl konkurrerar med sommarens blomsterprakt. Det finns en del göromål som inte skadar att utföra för att underlätta för växterna men även underlättar för vårens trädgårdsbestyr.

Kupa upp kring rosorna
Strax innan jorden fryser till är det bra att kupa upp kring rabattrosorna i trädgården. Forma en liten kulle av jord runt varje ros. Täckbark är också bra men däremot inte torvmull som lätt fryser till en hård tjälklump när mullen drar till sig vatten.
Det kan också vara bra att redan nu lägga ut lite granris på rosorna som skydd mot vårsolen. Det blir lätt bortglömt på vårkanten.

Gräv en rosstuka för känsliga rosor
Förr var det vanligt att man tog upp de rosor man var rädd om just innan marken frös till. Så grävde man en grop t ex i trädgårdslandet, ca 50 cm djup, och lade ner rosorna längs marken nere i gropen. Sedan täckte man rosorna med den uppgrävda jorden och märkte ut med en käpp var de låg någonstans. När så våren kom och marken tinade upp var det dags att gräva upp rosorna för ännu en blomsterperiod i trädgården.
Kanske något för den som bor i inlandet och som tycker att det är svårt med rosodling.

Ge rhododendronbusken ett tjockt lövtäcke
Växter som har kvar sina barr eller blad hela vintern genomlider en tuff period på våren när marken fortfarande är frusen och vårsolen börjar skina. Då avdunstar de vatten och kan inte ta upp nytt ur marken. Täcker man jorden under växterna med ett tjockt lager av löv hindrar man tjälen att gå så djupt ner och då underlättar man för röttern att suga upp vatten.

Perennerna kan behöva vintertäckning
De senaste vintrarna har vi i Skelleftetrakten haft dåligt med snötäcke vissa perioder under vintern. En del perenner som är litet känsligare och har ett grunt rotsystem kan då lätt skadas. Lite löv och kanske även granris gör att de lättare klarar sig igenom en snöfattig vinter.
Egentligen är norra Norrland en utmärkt landsdel att odla perenna växter i. Bara vi får ett ordentligt snötäcke under vintern så klarar sig ett mycket stort sorter häruppe. Dessutom blir de oftast vackrare häruppe i norr, det är väl våra ljusa sommarmånader som gör det.

Beskär hallonskotten hårt
När man plockat in alla hallon i höst är det tid att beskära hallonplantorna. De skott som burit frukt tar man bort ända nere vid markytan. De skott som vuxit upp under sommaren gallras så att det återstår 5-8 kraftiga skott per planta.

Komposten
Har du fått mycket avfall i trädgården i höst är det naturligtvis bäst om det komposteras och blir till ny näringsrik jord igen. Men lägg inte tjockare lager med växtdelar än ca 15 cm innan du lägger på ett lager med jord på ca 5 cm. Blandar man på det här sättet får man en mycket snabbare nedbryning av trädgårdsavfallet. Gammal kompostjord är all-deles utmärkt att tillsätta, full med mikroorganismer sätter den fart på komposten. Behöver du gödsla lägger du ett tunt lager gödsel på jordlagret.

Rengör redskapen redan i höst
När man städat klart i trädgården så här på hösten är det en bra idé att rengöra alla verktyg innan man sätter undan dem i redskapsskjulet. Lite olja på metalldelarna så rostar de inte så lätt och håller längre. Dessutom behöver kanske sekatören slipas så den biter bra till våren.

 
 
 
 

Djurliv i trädgården

Varför inte prova att få in mera av djurlivet i trädgården. Genom att odla attraktiva och nektarrika blommor, skapar man goda förutsättningar att skapa ett himmelrike för en mängd olika fjärilar. På danska kallas fjärilarna för sommerfugler, ett nog så passande namn. Plantera redan nu i vår så hakar du dessutom på den trend som finns runt om i världen, att låta naturen få komma in i våra trädgårdar.

Bästa tiden
Sensommaren är bästa tiden i trädgården för de blommor som attraherar fjärilarna. Då blommar många arter som har små, grunda blommor, något som fjärilarna brukar föredra. Under den tidigare sommaren är det inte så många arter som har sådant utseende på blomman. Men det gör inte så mycket eftersom de flesta fjärilarna då fortfarande finns i larvstadiet.

Favoritväxter
Bland de perenna (fleråriga) växterna finns det många sorter som passar att plantera för det här ändamålet. Den resliga rosenflockeln (Eupatorium purpureum) med sina stora mörkrosa blomställningar, det intensivt gulblommande parkståndset (Senecio nemorensis) eller den populära gullstaven (Ligularia) med sina många släktingar.

Den blåblommande kattmyntan (Nepeta) lockar alltid både bin och fjärilar, i blått eller vitt blommar den härliga höstvädden (Scabiosa) och det vackra gullriset (Solidago´Strahlenkrone´) är som en magnet för fjärilarna.

De välkända astrarna passar också i rabatten, likaså röllikan (Achillea) med många fina sorter i vackra rosenröda nyanser förutom den vanliga gula, myskmalvan (Malva moschata), bergklint (Centaurea), rudbeckian och kärleksörten (Sedum spectabile) fyller också sin plats.

Försiktighet med bekämpningsmedel
Tänk på att inte använda medel för att bekämpa skadedjur om det inte är absolut nödvändigt. Något som det sällan är i villaträdgården. Då skapar du goda förutsättningar för din trädgård att bli en oas för dig själv och för en del av djurlivet.