.
 
 

Delphinium ´Astolat´

Riddarsporre

Höjd: 150 cm

Rosa blomspiror under juli-augusti.

 
 
 
 

Brunnera macrophylla ´Alexander´s Great´

Kaukasisk förgätmigej

Höjd: 50 cm

Blå blommor under juni-juli. Stora, silvriga blad.

 

 
 
 
 

Brunnera macrophylla

Kaukasisk förgätmigej

Höjd: 30 cm

Utmärkt marktäckare med gröna blad, blå blommor under juni-juli. Snabbväxande.

 
 
 
 

Astrantia major ´Moulin Rouge´

Stjärnflocka

Höjd: 50 cm

Mörkröda blommor under juni-september.

 
 
 
 

Astilbe arendsii ´Chocolate Shogun´

Astilbe

Höjd: 60 cm

Nyhet 2018! Rosa blomspiror, mörkrött bladverk. Har man en plats i halvskugga eller skugga, kan man göra den tilltalande genom att plantera astilbe, en växt som håller sig snygg hela sommaren tack vare sitt vackra bladverk.
Astilbe trivs bäst i fuktighetshållande, något kemiskt sur jord, något som lätt ordnas genom att blanda ut befintlig jord med torvmull, kompost eller brunnen naturgödsel.

 
 
 
 

Astilbe japonica ´Washington´

Astilbe

Höjd: 50 cm

Nyhet 2018! Har man en plats i halvskugga eller skugga, kan man göra den tilltalande genom att plantera astilbe, en växt som håller sig snygg hela sommaren tack vare sitt vackra bladverk.
Astilbe trivs bäst i fuktighetshållande, något kemiskt sur jord, något som lätt ordnas genom att blanda ut befintlig jord med torvmull, kompost eller brunnen naturgödsel.

 
 
 
 

Astilbe japonica ´Montgomery´

Astilbe

Höjd: 60 cm

Nyhet 2018! Mörkröda blommor under juli-augusti. Har man en plats i halvskugga eller skugga, kan man göra den tilltalande genom att plantera astilbe, en växt som håller sig snygg hela sommaren tack vare sitt vackra bladverk.
Astilbe trivs bäst i fuktighetshållande, något kemiskt sur jord, något som lätt ordnas genom att blanda ut befintlig jord med torvmull, kompost eller brunnen naturgödsel.

 
 
 
 

Astilbe japonica ´Rheinland´

Silverastilbe

Höjd: 50 cm

Rosa blomspiror under juli-augusti. Har man en plats i halvskugga eller skugga, kan man göra den tilltalande genom att plantera astilbe, en växt som håller sig snygg hela sommaren tack vare sitt vackra bladverk.
Astilbe trivs bäst i fuktighetshållande, något kemiskt sur jord, något som lätt ordnas genom att blanda ut befintlig jord med torvmull, kompost eller brunnen naturgödsel.

 
 
 
 

Phlox stolononifera ´Alba´

2017_Bengtsson_Phlox_stolonifera_Alba3
Foto: Jonas Bengtsson

Krypflox
Höjd: 15 cm

Krypflox ’Alba’ breder ut sig över marken som det fräschaste täcke du kan tänka dig. Det intensivt gröna bladverket i kombination med blommorna, som är de vitaste av vita, ger växtväven en unik lyster.

Årets perenn 2017 är en frodig och tät marktäckare med ljuvlig blomning i maj-juni. Blommorna är riktigt vita, 2-3 cm stora och sitter i klasar i toppen av cirka 15 cm höga blomstänglar. Plantorna blommar rikligt och de vissnande blommorna försvinner sedan diskret av sig själva, utan puts. Resten av säsongen står det fräscha bladverket för skönheten. Krypflox ’Alba’ grönskar tidigt på våren och i skyddade lägen är den dessutom mer eller mindre vintergrön.

Precis som det vetenskapliga namnet säger är det här en växt som bildar stoloner, alltså ovanjordiska utlöpare. De rotar sig efterhand och plantorna breder ut sig frodigt, men inte påträngande. På så sätt bildar krypflox ganska snabbt en tät matta. Hur högt bladverket blir beror till viss del på hur mycket plats varje planta har till sitt förfogande. Vanligen blir mattan cirka 5 cm hög men om plantorna står tätt kan den bli något högre.

2017_Bengtsson_Phlox_stolonifera_Alba1
Foto: Jonas Bengtsson

Trivs nästan överallt

Krypflox ’Alba’ är en lättodlad och frisk växt som är fullt härdig i hela landet. Den trivs i allt från soliga till skuggiga lägen. Ursprunget är dock östra Nordamerikas lövskogar och kanske blir den allra vackrast i halvskugga till skugga. Där får bladen den alldeles egna, friskt gröna tonen och där lyser de vita blommorna som mest. Lundmiljö eller annan växtplats under lövträdskronor är perfekt men krypflox platsar i många typer av planteringar. Det är också en växt som är flexibel när det gäller jorden. Den trivs utmärkt i de flesta jordar som inte är utpräglat torra eller fuktiga. Även när det gäller pH-värdet är krypflox tolerant.

2017_var
Foto från Laholms Stadspark. Fotograf: Stefan Persson

Växtvänner

Skapa gärna kontraster i mattan av krypflox ’Alba’ med enstaka exemplar eller grupper av växter med andra bladfärger och -former. Ormbunkar är väldigt effektfulla där det är lite skuggigt, till exempel majbräken, Athyrium filix-femina, eller någon form av träjon, Dryopteris, alternativt strutbräken, Matteuccia. Inom släktet Hosta, funkia, finns mängder av sorter som med sina hela stora blad i skiftande nyanser av grönt, grått och blått är ett ursnyggt komplement till floxen. På samma sätt är Bergenia, med sina lite större och lugna blad ett fint sällskap.

2017_Bengtsson_Phlox_stolonifera_Alba5
Foto: Jonas Bengtsson

Sorter av alunrot, Heuchera, fläcknäva, Geranium maculatum och silverax, Actaea, har bladverk som ger mer liv och i många fall även färg och vacker blomning. Inte minst silveraxens sensommarblomning är ståtlig och värdefull som komplement till krypfloxens försommardito. Trevliga i krypfloxmattan är också vipprams, Maianthemum racemosum, och gillenia, Gillenia trifoliata. Blåflox, Phlox divaricata, tillför förtjusande blomning och fin doft.

2017_Bengtsson_Phlox_stolonifera_Alba4
Foto: Jonas Bengtsson

En härlig blomstermatta får du genom att ge sorten ’Alba’ sällskap av krypflox som blommar i andra färger, som den starkt rosablommande ’Home Fires’ och den milt blåvioletta ’Blue Ridge’. Riktigt snygg marktäckarkompis är också röd sockblomma, Epimedium x rubrum. Den har ett bladverk som skiftar i rött när det slår ut och blir härligt mörkrött på hösten. Blomningen på försommaren är lysande röd.

Förutom som marktäckare är krypflox ’Alba’ en utmärkt växt för krukor och urnor, där utlöparna också bildar dekorativt överhäng.

Förslag på sällskapsväxter till krypflox ´Alba´

Perenner
Silverax, Actaea i arter och sorter
Bergenia, Bergenia i arter och sorter
Amerikanskt hönsbär, Cornus canadensis
Sockblomma, Epimedium i arter och sorter
Fläcknäva, Geranium maculatum
Gillenia, Gillenia trifoliata
Alunrot, Heuchera i sorter
Funkia, Hosta i arter och sorter
Vipprams, Maianthemum (Smilacina) racemosum
Krypflox, Phlox stolonoifera som blommar i andra färger, exempelvis ´Home Fires´ och ´Blue Ridge´

Gräs
Japansk starr, Carex morrowii i sorter
Hakonegräs, Hakonechloa macra i sorter
Höstalväxing, Sesleria autumnalis
Våralväxing, Sesleria heufleriana

Ormbunkar
Majbräken, Athyrium filix-femina i sorter
Träjon, Dryopteris i arter och sorter
Strutbräken, Matteuchia i arter och sorter
Bräken, Polystichium i arter och sorter

 

 

 

 

 
 
 
 

Sorbus americana, Sorbus decora

Amerikansk praktrönn

Praktrönnens knoppar är mycket stora, nästan svarta och klibbiga som hos hästkastanj. Bladen är 15-20 cm långa med 13-15 småblad. De stora bärklasarna hänger nedåt av sin tyngd. En mycket användbar rönn genom sin härdighet och måttliga storlek.

Höjd: 4-5 meter
Växtzon: 5

Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Det allra viktigaste vid trädplantering är att se till att marken där trädet ska stå är väldränerad. Jord som blivit kompakt av någon orsak är inte bra för rotutvecklingen. Gör ett enkelt test för att kolla dräneringen! När du grävt gropen till ditt träd fyller du den med vatten. Om vattnet inte sjunkit undan efter en timme är dräneringen för dålig. Jorden behöver då luckras på djupet.

Jord
De flesta träd trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till cirka hälften med plantjord. Blanda i benmjöl som långtidsverkande gödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse
Gräv en grop som är 60 cm djup och 100 cm bred för normalstora träd. Uppgrävd grässvål kan läggas upp och ner i botten på gropen.

Plantering
Se till att trädet hamnar i rätt nivå. Översta roten ska hamna precis under jordnivån och stammen får inte vara täckt med jord. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden.

Uppbindning
För att rotsystemet ska växa och trädet utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi ordentlig uppbindning med minst två stolpar och trädband. Tre stolpar till större träd är optimalt. Stolparna ska slås ner ordentligt strax utanför rotklumpen och toppen av stolparna får inte nå över de nedersta grenarna, då de kan skava på dessa.
Ett stamskydd mot gnagare är en billig och bra investering.
Håll jorden runt trädet öppen, lucker och ogräsfri de första 5-10 åren, gärna trädets hela livslängd.