.
 
 

Syringa reticulata SNOWDANCE

Ligustersyren

Höjd: 3-4 meter
Härdighet: Växtzon 5(6)

Nyhet våren 2018! Ligustersyrenen är en sommarblommande, frisk syren. Blommar med stora, doftande, krämvita blommor i juli-augusti. SNOWDANCE är en steril sort som blommar rikligare än arten, jämnare över åren och redan som ungt träd. Den har också den fördelen att den inte sätter frökapslar.

Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Det allra viktigaste vid trädplantering är att se till att marken där trädet ska stå är väldränerad. Jord som blivit kompakt av någon orsak är inte bra för rotutvecklingen. Gör ett enkelt test för att kolla dräneringen! När du grävt gropen till ditt träd fyller du den med vatten. Om vattnet inte sjunkit undan efter en timme är dräneringen för dålig. Jorden behöver då luckras på djupet.

Jord
De flesta träd trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till cirka hälften med plantjord. Blanda i benmjöl som långtidsverkande gödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse
Gräv en grop som är 60 cm djup och 100 cm bred för normalstora träd. Uppgrävd grässvål kan läggas upp och ner i botten på gropen.

Plantering
Se till att trädet hamnar i rätt nivå. Översta roten ska hamna precis under jordnivån och stammen får inte vara täckt med jord. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden.

Uppbindning
För att rotsystemet ska växa och trädet utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi ordentlig uppbindning med minst två stolpar och trädband. Tre stolpar till större träd är optimalt. Stolparna ska slås ner ordentligt strax utanför rotklumpen och toppen av stolparna får inte nå över de nedersta grenarna, då de kan skava på dessa.
Ett stamskydd mot gnagare är en billig och bra investering.
Håll jorden runt trädet öppen, lucker och ogräsfri de första 5-10 åren, gärna trädets hela livslängd.

Vattning
De första åren måste du vara extra noga med vattningen. Vattna riktigt rejält vid varje tillfälle så att det går på djupet. Då klarar sig trädet bättre vid torrperioder. 30 liter/m2  (30 mm regn) behövs för att vattnet ska tränga ner 30 cm. Kontrollera med en spade då och då så det inte är för torrt. 10 mm regn räcker inte för att tränga ner till rötterna i en torr jord.

Beskärning
De allra flesta av våra träd är redan uppbyggnadsbeskurna i plantskolan. Första året behöver du alltså i regel inte göra någon beskärning alls. Därefter är det viktigt att se till att svaga och skadade skott klipps bort och inga dubbeltoppar får utvecklas. Grenar som växer inåt eller skaver mot andra grenar ska också klippas bort.

Gödsling
Vi rekommenderar alltid naturgödsel eftersom det gynnar mullhalten och mikrolivet i jorden och håller jorden i gott skick. Kogödsel, hönsgödsel, benmjöl och EKO allgödsel är exempel på utmärkta produkter som är lätta att använda med hjälp av anvisningarna på förpackningen. Används täckbark är det extra viktigt att gödsla då täckbarken förbrukar kväve.
Mylla ner kogödsel sent på hösten eller tidigt på våren i maj-juni. Kogödsel innehåller dock inte så mycket kväve, så det är nödvändigt att ge minst en extra giva hönsgödsel eller Allgödsel före slutet av juli. Benmjöl kan myllas ner tillsammans med kogödsel för långtidsverkan, gärna sent på hösten.
För att växterna ska förbereda sig bra för kommande vinter bör ingen kvävegödsling ske till träd och buskar efter slutet av juli.

 

 
 
 
 

Sorbus ´Autumn Spire´

Pelarrönn

Höjd: 4 meter
Härdighet: Växtzon 5

Nyhet våren 2018! En rönn med pelarformigt växtsätt. Mörkgröna blad under sommaren som övergår till purpurrött på hösten. Vita blommor, gulorange bär på hösten. Perfekt träd för trånga utrymmen.

Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Det allra viktigaste vid trädplantering är att se till att marken där trädet ska stå är väldränerad. Jord som blivit kompakt av någon orsak är inte bra för rotutvecklingen. Gör ett enkelt test för att kolla dräneringen! När du grävt gropen till ditt träd fyller du den med vatten. Om vattnet inte sjunkit undan efter en timme är dräneringen för dålig. Jorden behöver då luckras på djupet.

Jord
De flesta träd trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till cirka hälften med plantjord. Blanda i benmjöl som långtidsverkande gödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse
Gräv en grop som är 60 cm djup och 100 cm bred för normalstora träd. Uppgrävd grässvål kan läggas upp och ner i botten på gropen.

Plantering
Se till att trädet hamnar i rätt nivå. Översta roten ska hamna precis under jordnivån och stammen får inte vara täckt med jord. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden.

Uppbindning
För att rotsystemet ska växa och trädet utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi ordentlig uppbindning med minst två stolpar och trädband. Tre stolpar till större träd är optimalt. Stolparna ska slås ner ordentligt strax utanför rotklumpen och toppen av stolparna får inte nå över de nedersta grenarna, då de kan skava på dessa.
Ett stamskydd mot gnagare är en billig och bra investering.
Håll jorden runt trädet öppen, lucker och ogräsfri de första 5-10 åren, gärna trädets hela livslängd.

Vattning
De första åren måste du vara extra noga med vattningen. Vattna riktigt rejält vid varje tillfälle så att det går på djupet. Då klarar sig trädet bättre vid torrperioder. 30 liter/m2  (30 mm regn) behövs för att vattnet ska tränga ner 30 cm. Kontrollera med en spade då och då så det inte är för torrt. 10 mm regn räcker inte för att tränga ner till rötterna i en torr jord.

Beskärning
De allra flesta av våra träd är redan uppbyggnadsbeskurna i plantskolan. Första året behöver du alltså i regel inte göra någon beskärning alls. Därefter är det viktigt att se till att svaga och skadade skott klipps bort och inga dubbeltoppar får utvecklas. Grenar som växer inåt eller skaver mot andra grenar ska också klippas bort.

Gödsling
Vi rekommenderar alltid naturgödsel eftersom det gynnar mullhalten och mikrolivet i jorden och håller jorden i gott skick. Kogödsel, hönsgödsel, benmjöl och EKO allgödsel är exempel på utmärkta produkter som är lätta att använda med hjälp av anvisningarna på förpackningen. Används täckbark är det extra viktigt att gödsla då täckbarken förbrukar kväve.
Mylla ner kogödsel sent på hösten eller tidigt på våren i maj-juni. Kogödsel innehåller dock inte så mycket kväve, så det är nödvändigt att ge minst en extra giva hönsgödsel eller Allgödsel före slutet av juli. Benmjöl kan myllas ner tillsammans med kogödsel för långtidsverkan, gärna sent på hösten.
För att växterna ska förbereda sig bra för kommande vinter bör ingen kvävegödsling ske till träd och buskar efter slutet av juli.

 

 
 
 
 

Tsuga diversifolia Fk Mustila

Skärmavbild 2018-03-03 kl. 16.34.39

Foto: Splendor Plant AB

Japansk hemlock

Höjd: 6 meter
Härdighet: Växtzon 5(6)

Nyhet våren 2018! Äntligen en bra frökälla av japansk hemlock. Frökällan mustila är ett stiligt långsamväxande träd med ett pyramidalt växtsätt, överhängande graciösa grenar och friskt gröna barr med silvrigt inslag. Kottarna är små, bruna och äggformade. Är mindre och härdigare än andra hemlocksgranar. används med fördel i woodland då den som ung behöver skugga och luftfuktighet. tåligheten kommer med åldern. Värdefullt tillskott till sortimentet av mindre, städsegröna träd.

 
 
 
 

Hydrangea paniculata ´Limelight´

IMG_4954 2

Syrenhortensia

Höjd: 1,5-2 meter
Härdighet: Växtzon 5

IMG_4955 2 Limelight4 IMG_4958

En hortensia med stora vita blommor med anstrykning av lime under augusti-september som lyser upp i trädgården på sensommaren.

 

 

 
 
 
 

Thalictrum ´Black Stocking´

Trädgårdsruta

Höjd: 120 cm

Mörka stjälkar, violetta blommor under juni-juli.

 
 
 
 

Thalictrum delavayi ´Splendide´

Violruta

Höjd: 120 cm

Violetta blommor under juli-augisti.

 
 
 
 

Vinca minor ´Ralph Shugart´

Vintergröna

Höjd: 10 cm

Blå blommor med vita kanter under juni-juli. Fin marktäckare, snabbväxande.  Trivs i sol-halvskugga.

 
 
 
 

Rodgersia aesculifolia ´Dark Pokers´

Kastanjerodgersia

Höjd: 60 cm

Nyhet 2018!  Röd/bronsfärgade blad på hösten, rosa/röda blommor. Mycket dekorativt.

 
 
 
 

Omphalodes verna

Ormöga

Höjd: 15 cm

Trivs i både sol och skugga. Trivs på de flesta jordar men gärna lätt fuktigt och humusrikt. Klarblå blommor  under maj-juni. Tuvigt mattbildande växtsätt. Fin marktäckare, en av vårens vackraste.

 
 
 
 

Hosta ´Risky Business´

Funkia

Höjd: 25 cm

Nyhet 2018! Mörkgröna blad med genomgående vit rand i mitten, violetta blommor på stänglar under juni-juli.