.
 
 

Prydnadsträd

Physocarpus opulifolius ´Lady in Red´

Physocarpus opulifolius ´Lady in Red´

Rödbladig smällspirea Höjd: 1,5 meter Härdighet: Växtzon 6 Vackert, flikigt rödbladigt litet träd med rosa till vita blommor i juni-juli.


Populus tremula ´Erecta´

Populus tremula ´Erecta´

Pelarasp Höjd: 10-12 meter Zon: 6         Pelaraspen blir hög och har ett smalt växtsätt med grenar ända nerifrån. Även hos äldre träd är kronan sällan mer än en meter bred. Dess smala krona gör att trädet kan användas i trånga utrymmen. Krukodlade träd kan planteras när som helst under


Prunus maackii

Prunus maackii

Gulbarkig hägg, näverhägg Höjd: 6-7 meter Zon: 7 Näverhäggens mest framträdande prydnad är den glänsande, honungsgula stammen. Men även de gula, nästan genomskinliga höstlöven ger växten en vacker karaktär. Näverhäggen har sitt naturliga utbredningsområde i Korea, Manchuriet och östra Sibirien och just härdigheten är mycket uppmärksammad. Man vet att klarat


Prunus virginiana ´Shubert´

Prunus virginiana ´Shubert´

Kanadensisk hägg Höjd: 6-7 meter Zon: 6 När bladen slår ut på våren är de först ljust gröna men blir sedan alltmera purpurröda. Vita, ca 5 cm långa blommor. Angrips sällan av bladlöss, något som brukar inträffa med den vanliga häggen.   Krukodlade träd kan planteras när som helst under


Salix alba var. sericea BODEN SILVER

Salix alba var. sericea BODEN SILVER

Silverpil Höjd: 8-10 meter Zon: 6 Upprätt äggformat växtsätt, senare mer bredkronigt och något överhängande. Smalt lansettlika, silvergrå, 6-12 cm långa blad med långt utdragen spets och tätt med silvriga glänsande hår som ligger platt mot bladet, på både ovan- och undersidan. Robust och vindtålig. Förökat från träd som härstammar


Salix caprea ´Kilmarnock´

Salix caprea ´Kilmarnock´

Hängsälg Höjd: 1,5 meter Växtzon: 5(6) Extremt hängande grenar. Stora videkissar tidigt på vårkanten. Får ett arkitektoniskt utseende om man starkt klipper kronan en lämplig bit ovan mark. Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen. Det allra viktigaste vid trädplantering är att


Salix fragilis ´Bullata´

Salix fragilis ´Bullata´

  Bollpil, finsk pil, klotpil, knäckepil Höjd: 5-6 meter Zon: 6(7) Det här trädet slog igenom i våra trädgårdar och bostadsområden under 1980-talet och är lika populärt idag. Trädet kommer kommer ursprungligen från Karelen, och ursprungsträdet härstammar från en ort som heter Systerbäck, och kallas därför helt naturligt Systerbäckspil i


Sorbus ´Autumn Spire´

Sorbus ´Autumn Spire´

Pelarrönn Höjd: 4 meter Härdighet: Växtzon 5 Nyhet våren 2018! En rönn med pelarformigt växtsätt. Mörkgröna blad under sommaren som övergår till purpurrött på hösten. Vita blommor, gulorange bär på hösten. Perfekt träd för trånga utrymmen. Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är


Sorbus ´Birgitta´

Sorbus ´Birgitta´

Birgittarönn, gulfruktig rönn Höjd: 4 meter Zon: 5(6) Träd med stora blågröna blad som färgas orangegula på hösten. Stora klasar av lysande gula rönnbär. Frukter som sitter kvar längre än hos andra gulfruktiga rönnar, friskt bladverk och god växtkraft gör Birgittarönnen till ett fint träd till den lilla trädgården. Trivs


Sorbus ´Dodong´

Sorbus ´Dodong´

Dodongrönn, Ullungrönn Höjd: 6 meter Zon: 5(6)        Grov grenbyggnad. Bladen är blanka, gröna med en ljusgrön nerv. Stora blom- och bärklasar. Bären blir päronformade och tegelröda. Höstfärgen är mycket intensiv och färgsprakande. OBS! Harars älsklingsrätt, så sätt alltid ett gnagskydd runt stammen. Krukodlade träd kan planteras när som helst