.
 
 

Barrväxter

Larix decidua ´Puli´ stamträd

Larix decidua ´Puli´ stamträd

Europeisk hänglärk Zon: 5 Tidigt grönskande litet träd med hängande grenar. Ljusgröna barr som trädet tappar under vintern.


Larix kaempferi ´Diana´

Larix kaempferi ´Diana´

Dvärglärk Höjd; 4 meter Zon: 5 Vackert korkskruvsliknade grenverk, ljusgröna barr på våren. Tappar barren under vintern.    


Larix kaempferi ´Stiff Weeper´ stamträd

Larix kaempferi ´Stiff Weeper´ stamträd

Växtzon: 5 Barrväxt med sirligt hängande grenar och mjuka barr. Tål beskärning om grenarna blir för långa. Fäller barren på vintern.


Microbiota decussata

Microbiota decussata

Kryptuja Höjd: 20 cm Zon: 7 Kryptujan är idealisk som marktäckare i slänter i såväl sol som skuggigare lägen. Den är förnöjsam och sprider sitt vackra grenverk även över sandiga och magra jordar och passar utmärkt till samplantering med andra, högre barrväxter eller buskar. Kryptujan är mycket härdig och kan


Picea abies ´Acrocona´

Picea abies ´Acrocona´

Kottegran Höjd: 1,5 meter Växtzon: 6 Dekorativa stora röda kottar som sätts tidigt. Brett pyramidalt, oregelbundet växtsätt.


Picea abies ´Inversa´

Picea abies ´Inversa´

Båggran Höjd: 2 meter Växtzon: 6 Hängform med böjd eller helt nedliggande mittstam och långa, slingriga grenar. Måste bindas upp för att växa upprätt.


Picea abies ´Nidiformis´

Picea abies ´Nidiformis´

Fågelbogran Höjd: 80 cm Växtzon: 7 Tät, kompakt och lågväxande gran, cirka 1,5 meter bred med en fågelboliknande fördjupning i mitten. Fin som solitär, i stenparti eller i blandade barrplanteringar.


Picea glauca ´Alberta Globe´

Picea glauca ´Alberta Globe´

Klotgran Höjd: 70 cm Zon: 5 Kompakt, pyramidalt växtsätt med korta, ljusgröna barr.


Picea glauca ´Conica´

Picea glauca ´Conica´

Sockertoppsgran Höjd: 1,5-2 meter Zon: 5 Ljusgröna, små och mycket tätt sittande barr. Tätt, kägelformigt växtsätt. En av de allra populäraste barrväxterna.


Picea glauca ´Echiniformis´

Picea glauca ´Echiniformis´

Dvärggran, igelkottsgran Höjd: 50 cm Zon: 5 Mycket kompakt växande igelkottform. Silvrigt grågröna barr. Trivs i soligt läge. Används som solitär, i stenpartier, gravplatser etc .