The Fairy

The Fairy

Rabattros Höjd: 35-40 cm Zon: 5 Små, rosa, tätt fyllda blommor i stora klasar. Vackert blankt grönt bladverk. ´The Fairy´ räknas till de klasblommande rabattrosorna och är de vanligaste rosorna i våra trädgårdar. De känns lätt igen på att blommorna är samlade i mångblommiga klasar. Klasblommande rabattrosor är mycket användbara