Stephanandra incisa ´Crispa´

Stephanandra incisa ´Crispa´

Liten stefanandra Höjd: 50 cm Zon: 5 Blomman är obetydlig, skott bågböjda mot marken. Trivs i sol till halvskugga. Trivs i lätta jordar, utmärkt marktäckare och till slänter och murplanteringar.