Sorbus americana, Sorbus decora

Sorbus americana, Sorbus decora

Amerikansk praktrönn Praktrönnens knoppar är mycket stora, nästan svarta och klibbiga som hos hästkastanj. Bladen är 15-20 cm långa med 13-15 småblad. De stora bärklasarna hänger nedåt av sin tyngd. En mycket användbar rönn genom sin härdighet och måttliga storlek. Höjd: 4-5 meter Växtzon: 5 Krukodlade träd kan planteras när