Rubus allegheniensis

Rubus allegheniensis

Sammetsbjörnbär Höjd: 3 meter Zon: 6(7) Det sibiriska björnbäret har visat sig mycket vinterhärdigt långt upp i Norra Finland. I Uleåborgstrakten är det fullt härdigt utan någon som helst vintertäckning och ända upp i Torneåområdet finns uppgifter om lyckade odlingsresultat. Under blomningstiden är rankorna fyllda av vita blommor och från