Phlox maculata ´Alpha´

Phlox maculata ´Alpha´

Prickflox Höjd: 80 cm Upprätt växtsätt. Prickig stjälk. Blomställningen är mer cylindrisk och längre än hos höstflox. Doftande rödvioletta blommor. Mjöldagg på flox är relativt vanligt. Angreppen kan variera på sort och årsmån (väderleksbetingelserna under ett år). Mjöldaggssvampar gynnas av torrt väder, de flesta tycker annars om när det är