The New York Botanical Garden

The New York Botanical Garden

The New York Botanical Garden, grundades 1891, och har idag en av världens största samlingar av växter. En av USA:s ledande utbildningsplatser inom trädgård och hortikultur, och ett internationellt centrum för botanisk forskning. Växtsamlingen upptar mer än en miljon växter, däribland 30 000 fullvuxna träd. Här finns också tusentals tropiska