Äpple ´Mantet´

Äpple ´Mantet´

Äpple Zon: 6 Trädet: Kommer ursprungligen från Manitoba i Kanada. En kärnsådd av det ryska äpplet Tetofky. Trädet växer först medelstarkt och blir sedan mer svagväxande, har tidig och sedan rik bördighet. Kartgallring är ett måste. Blomningen är sen och vacker. Frukt: Medelstor, äggrund form med tydliga åsar på översidan.