.
 
 

fruktträd

Äpple ´Mantet´

Äpple ´Mantet´

Äpple Zon: 6 Trädet: Kommer ursprungligen från Manitoba i Kanada. En kärnsådd av det ryska äpplet Tetofky. Trädet växer först medelstarkt och blir sedan mer svagväxande, har tidig och sedan rik bördighet. Kartgallring är ett måste. Blomningen är sen och vacker. Frukt: Medelstor, äggrund form med tydliga åsar på översidan.


Äpple ´Astrakan Gyllenkrok´

Äpple ´Astrakan Gyllenkrok´

  Äpple Zon: 6 Trädet: Ursprungligen från Östergötland. Svagväxande, växer först upprätt, sedan med en mer bredare krona. Tidig och rik bördighet. Blomningen är tidig och vacker. Frukt: Medelstor och plattrund. Huden tunn, glänsande och fet med gröngul till gulbrun färg och svag rodnad. Kött vitt, fint, löst och saftigt