Populus tremula ´Erecta´

Populus tremula ´Erecta´

Pelarasp Höjd: 10-12 meter Zon: 6         Pelaraspen blir hög och har ett smalt växtsätt med grenar ända nerifrån. Även hos äldre träd är kronan sällan mer än en meter bred. Dess smala krona gör att trädet kan användas i trånga utrymmen. Krukodlade träd kan planteras när som helst under