Chicago City

Chicago City

USA: s tredje största stad efter New York och Los Angeles med ca  2,8 miljoner invånare. Chicago var en gång den näst största ”svenskstaden” i världen. År 1900 bodde fler svenskar i Chicago än i Göteborg. Svenska inslag finns än idag kvar i stadsdelen Andersonville, i norra Chicago, kring North