Skärmavbild 2018-03-03 kl. 16.34.39

Foto: Splendor Plant AB

Japansk hemlock

Höjd: 6 meter
Härdighet: Växtzon 5(6)

Nyhet våren 2018! Äntligen en bra frökälla av japansk hemlock. Frökällan mustila är ett stiligt långsamväxande träd med ett pyramidalt växtsätt, överhängande graciösa grenar och friskt gröna barr med silvrigt inslag. Kottarna är små, bruna och äggformade. Är mindre och härdigare än andra hemlocksgranar. används med fördel i woodland då den som ung behöver skugga och luftfuktighet. tåligheten kommer med åldern. Värdefullt tillskott till sortimentet av mindre, städsegröna träd.