Jord: Jorden bör vara minst 40 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Är jorden alltför sandig eller lerhaltig förbättras den genom att blanda i 1/3 av näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantering: Sänk ner jordklumpen i en hink med vatten och låt den stå till det slutat bubbla. Då är krukklumpen ordentligt genomfuktad. Lossa krukan eller plastfolien försiktigt och sätt ner trädet. Eventuell väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till så att växten står rakt och stadigt. Gör så att det bildas en liten vall av jorden och vattna igen. Då rinner inte vattnet undan så lätt. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling: Gödsla aldrig i samband med plantering utan tidigast 2-3 veckor efter efter plantering. Använd specialgödsel eller naturgödsel. Gödsla en gång tidigt på våren och ytterligare en gång i början av juli. Senare gödsling på säsongen kan innebära att växten inte hinner avmogna (invintra) i tid inför vintern. Något som kan medföra vinterskador.

Täckning: Täck gärna marken under barrväxterna med löv med plast ovanpå så att inte tjälen inte når så djupt.

Om marken är frusen under växterna är de mycket känsliga för stark sol under vårvintern. Skydda därför buskar med t ex säckväv som är luftig. Det fungerar också utmärkt att vattna jorden under växterna så att tjälen försvinner fortare.