Dvärgtall stamträd

Höjd: 50 cm

Växtzon: 5

Platt, rundat växtsätt med korta barr. Långsamt växande.