Tycker du att det är svårt att få till den där rabatten med perenna växter som du drömt om. Blir resultatet att det hela verkar plottrigt och kanske blommar ut på en enda gång. Men det är sällan så svårt som man kan tro ibland. Det finns enkla regler som gör att det blir enkelt och roligt att plantera en rabatt med perenner.

Vad är perenner
Perenner är fleråriga örtartade växter. Det innebär att de vissnar ner varje höst och börjar om på nytt till våren. En del är vintergröna och behåller sina gröna blad över vintern.

Att tänka på
Perenner vill ha en väldränerad växtplats. Om dräneringen inte är tillräcklig kan man prova att höja planteringsbädden något. En dåligt dränerad växtplats gör att växterna övervintrar sämre.

En bra jord
Det bästa utgångsläget för perenner är en porös jord som kan hålla både luft och vatten. Förbättra en jord som känns torr och sandig med torv eller kompost. Kanske en kompost från den egna tomten. Men tänk på att kompostjorden ibland kan vara ganska stark så ta inte för mycket. En jord som känns kompakt och hård kan förbättras med torv, grus eller barkmull.

Gödsling
Grundgödsla före planteringen. Gödsla sedan en gång per säsong. Ta inte för mycket gödsel utan följ doseringsanvisningen på gödselpåsen. Tänk också på att gödsla hela planteringsytan, inte bara varje enskild växt.

Planteringsavstånd
Plantera de låga perennerna på ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga på 40-50 cm avstånd och de höga på 60-70 cm avstånd. Tänk också på att perennerna gör sig bäst i grupper på minst 3-5 st i varje. Stora, höga perenner, sk solitärer kan med fördel planteras en och en.

Växtval
Välj sådana växter som du tycker om. Plantera högre perenner bakom lägre och sätt dem i större enheter i stället för att plottra sönder rabatten. Blanda gärna olika blomningstider så varar glädjen längre. Ibland kan man se vackra rabatter i samma färg, berömd är de vita rabatterna på Sissinghurst i England. Men varför inte plantera en rabatt som går helt i gult, eller rött eller blått, eller varför inte en rabatt i sk kalla färger i blått och vitt med inslag i grått. Prova också att blanda in rabattrosor, prydnadsgräs eller dvärgbuskar i planteringen så får du något helt nytt som väcker beundran.

Ogräs
Det är viktigt att rabatten är fri från ogräs före planteringen. Gräv om rabatten och plocka bort allt flerårigt rotogräs du hittar.

Omplantering
Många perenner mår bra av att delas och planteras om med några års mellanrum. Delningen ger plantorna ny livskraft. Det är bäst att dela plantorna på våren eller hösten. I samband med omplanteringen förbättras och gödslas jorden. Passa också på att rensa bort ogräs, framförallt fleråriga rotogräs. Vissa perenner bör inte planteras om så ofta, t ex pioner, brudslöja, Mose brinnande buske och plymspirea. Andra perenner som blir tunna och döda i mitten planteras om så de får en nytändning.

Nedklippning på sommaren
Klipp gärna ned överblommande och skräpiga perenner. Komplettera gärna med en lätt gödsling. De börjar snart grönska på nytt och får eventuellt en ny blomning och en fräsch rabatt.

Övervintring
Behåll gärna bladverket över vintern om du inte tycker att det ser skräpigt ut. Blir det lite snö under vintern fastnar det lätt kringblåsande löv och snö i bladverket som bildar en bra vintertäckning.På utsatta ställen kan man täcka ömtåliga växter med granris.