Sävenbom
Höjd: 0,5 meter
Växtzon: 5(6)

Lågväxande en med blågröna barr, mycket lämplig i slänter och tillsammans med andra barrväxter eller låga buskar.