Kryp-en
Höjd: 30 cm
Växtzon: 5(6)

Lågt växande, mattbildande en med friskt mörkgröna, tätt sittande barr. Utomordentlig marktäckare i slänter, över murar, stenpartier.