Smällspirea
Höjd: 50 cm
Härdighet: Växtzon 5

Nyhet! Kompakt växtsätt, småbladig med vita blommor under sommaren.