Vårtbjörk

Höjd: 15-20 meter
Härdighet: Växtzon 8

Finsk frökälla, passar främst för norra Sverige.