Pichtagran

Höjd: 15 meter

Växtzon: 7

Smalt träd med nedåt- och utböjda grenar. Trivs bäst i fuktigt och svalt klimat. Ej för södra Sverige.