.
 
 

Fr o m våren 2020 kommer vi inte längre att ha någon försäljning av växter till privatpersoner utan i fortsättningen helt inrikta oss på entreprenadarbeten.
Tack alla kunder som handlat hos oss under 40 säsonger!

Av förståeliga skäl kan vi därför inte längre ge några råd till privatpersoner om trädgårdsfrågor och växtval.

Vill ni kontakta oss när det gäller entreprenadarbeten:

Curt Rydlinge 070-683 96 97
info@rydlingeplantskola.se