Amerikansk praktrönn

Praktrönnens knoppar är mycket stora, nästan svarta och klibbiga som hos hästkastanj. Bladen är 15-20 cm långa med 13-15 småblad. De stora bärklasarna hänger nedåt av sin tyngd. En mycket användbar rönn genom sin härdighet och måttliga storlek.

Höjd: 4-5 meter
Växtzon: 5