Häggmispel

Höjd: 3-4 meter
Härdighet: Växtzon 6

Smalväxande krona, vita blommor i månadsskiftet maj-juni.