Gulbarkig hägg, näverhägg

Höjd: 6-7 meter
Zon: 7

Näverhäggens mest framträdande prydnad är den glänsande, honungsgula stammen. Men även de gula, nästan genomskinliga höstlöven ger växten en vacker karaktär.

Näverhäggen har sitt naturliga utbredningsområde i Korea, Manchuriet och östra Sibirien och just härdigheten är mycket uppmärksammad. Man vet att klarat mycket låga temperaturer i Norrland. Det brukar till och med sägas att det nästan krävs ett kalfjäll för att ta kål på trädet.

Näverhäggen har fått sitt vetenskapliga namn efter Richard Maack (1825-1886), en rysk upptäcktsresande som fann trädet.