Pelarasp

Höjd: 10-12 meter
Zon: 6

     Erecta7 kopia Erecta6 kopia bild

Pelaraspen blir hög och har ett smalt växtsätt med grenar ända nerifrån.

Även hos äldre träd är kronan sällan mer än en meter bred. Dess smala krona gör att trädet kan användas i trånga utrymmen.