Gulbarkig hägg, näverhägg

Höjd: 6 meter

Zon: 7

Intressant av näverhägg som kommer från frön från den botaniska trädgården i Vladivostock.

Näverhäggens mest framträdande prydnad är den glänsande, honungsgula stammen. Men även de gula, nästan genomskinliga höstlöven ger växten en vacker karaktär.

Näverhäggen har sitt naturliga utbredningsområde i Korea, Manchuriet och östra Sibirien och just härdigheten är mycket uppmärksammad. Man vet att klarat mycket låga temperaturer i Norrland.

Näverhäggen har fått sitt vetenskapliga namn efter Richard Maack (1825-1886), en rysk upptäcktsresande som fann trädet.