Jättevallmo

Höjd: 80 cm

Laxrosa blommor under juni-juli.