Fjällsippa

Höjd: 10 cm

Enkla, skålformade, lätt nickande vita blommor. Dekorativ fröställning. Utmärkt som marktäckare.