Trädgårdsriddarsporre

Höjd: 150 cm

Högvuxen sort med ljusblå blomspiror under juli-augusti.