Rödbladigt silverax

Höjd: 120 cm

Nyhet! Stabilt växtsätt, hängande rosavita blommor under hösten. Vackert mörkrött bladverk. Trivs i sol-skugga på väldränerad, men ej torr jord.