Alpmartorn

Höjd: 70 cm

Upprätt växtsätt med stålblå blommor i juli-augusti. Trivs i soligt läge i väldränerad, mager jord. Används som ”utropstecken” bland lägre perenner, buskar och barrväxter. Fin att torka.