Brunpimpinell

Höjd: 60 cm

Mörkröda blommor under augusti-september.