Solbrud

Höjd: 80 cm

Mörkröda blommor under juli-augusti.