Rabattros

Höjd: 50 cm
Zon: 5

´Europeana´ har varit en bestseller under många år. De mörkt blodröda blommorna, som sitter i stora klasar, är vackert formade. När de slår ut är de flata och fyrdelade. Bladverket är mycket mörkt grönt med en rödaktig ton. Växtsättet är kraftigt med en tendens till att de blomtyngda grenarna böjer sig mot marken. Skall därför planteras tätt, så att grenarna kan stödja varandra.
´Europeana´ räknas till de klasblommande rabattrosorna och är de vanligaste rosorna i våra trädgårdar. De känns lätt igen på att blommorna är samlade i mångblommiga klasar. Klasblommande rabattrosor är mycket användbara både i rosenrabatter med en sort och i små grupper tillsammans med perenner. De är utsökta i krukor på balkonger och terrasser.
De norrländska vintrarna är oftast mycket stränga med snö och frost, som går djupt ner i jorden. Du kan hjälpa rosorna genom vintern genom att skydda dem. Kupa upp jord runt plantornas nedersta delar eller tillför varje rosa ett 15-20 cm tjockt lager lager grov sand. Täck dessutom rosorna med grankvistar mot vårsolens uttorkande effekt.

Beskärningen av de klasblommande rabattrosorna sker när björklöven är stora som musöron. Då klipper man ner plantorna till 10-15 cm ovan mark,
svarta eller tunnar grenar tas bort helt.

Gamla rosenrabatter
Har det odlats rosor i rabatten tidigare, kan jorden ha drabbats av jordtrötthet – ett fenomen som gör att det inte är möjligt att få nyplanterade rosor att trivas.
Man kan då välja att byta all jord i rabatten till ett djup av två spadtag. I den nya, friska jorden skall rosor inte vuxit de senaste 2-3 åren. Metoden är förhållandevis snabb, men kan vara tung och arbetssam.
I stället kan man välja att plantera tagetes i rabatten en hel säsong. Tagetes innehåller ämnen som motvekar jordtrötthet. Ju högre och kraftigare sort man väljer, desto bättre blir resultatet. Skall man endast byta en rosplanta är det klokast att byta jorden i ett extra stort planteringshål.