Röd trolldruva

Höjd: 50 cm

Buskigt växtsätt med blanka, röda bär som ser ut som om de är lackade.
Trivs i halvskugga-skugga i mullrik jord. Planteras under buskar och träd, i woodland.