Få saker ställer väl till så mycket huvudbry för trädgårdsägaren som när det blir aktuellt att beskära sina växter i trädgården. Men det finns några enkla regler som underlättar. Fruktträd t ex måste beskäras för att orka bära stora skördar. Häckar måste klippas hårt för att bli täta och ge ett bra insynsskydd. Här hoppas jag kunna ge er råd på vägen att våga gå ut i trädgården med såg och sekatör.

För den som vill läsa mer om ämnet kan jag rekommendera ”Nya Beskärningsboken” av Klaus Vollbrecht/Gustaf Alm/Han Veltman, utgiven av Natur och Kultur/LTs Förlag

 

Beskärning av äpple- och päronträd

Varför skall träden beskäras?
Beskärningen syftar till att bygga upp trädet så att det får en stark och väl förgrenad krona. Ett väl uppbyggt träd ger rik fruktsättning och fläks inte så lätt sönder av blåst och andra påfrestningar.
Kan man göra beskärningen själv?
Det kan man. De flesta tror att trädbeskärning är mycket svårt, men åtminstone de tre första årens beskärning klarar man med några grundläggande råd och en portion sunt förnuft. De första tre årens beskärning är viktigast för trädets framtida utveckling.
 

 

 

 

 

 

 

När görs beskärningen?

Här uppe i norr beskärs ett vårplanterat träd vid planteringen eller nästkommande vår. Beskärningen görs innan saven stiger i trädet och innan knopparna slagit ut. Träd som planterats under sommar- och höstmånaderna beskärs kommande vår. I fortsättningen görs beskärningen tidigt på våren. Träden är oftast krukodlade och kan planteras från tidig vår till sen höst.

Första årets beskärning

Klipp först bort den gren som sitter närmast toppskottet (kallas konkurrensskott eller efterledsskott). Välj därefter ut tre-fyra allsidigt riktade grenar (krongrenar) och toppa in dem så att ungefär en tredjedel till hälften av grenarna är kvar. Därefter klipps toppskottet av så att det blir ca 30 cm längre än krongrenarna. Övriga skott klipps av intill stammen. Lägg alltid snittet ovanför en utåtriktad knopp så att det nya skottet växer utåt och inte in mot stammen. Snittet ska läggas så att knoppen inte skadas, några millimeter från knoppen är lämpligt. Skyddar man knoppen med tummen så hamnar snittet rätt. Klipper man för nära kan knoppen skadas eller torka bort och skär man för långt från knoppen kan grentappen lätt torka in och bli inkörsport för svampangrepp.

Appletree

Andra årets beskärning

Toppskottet och krongrenarna skärs in på samma sätt som första året. De årsskott som vuxit fram utefter grenarna klipps av ovanför tredje eller fjärde knoppen. Dessa korta skott skall bilda fruktved.

Tredje årets beskärning

Toppen och krongrenarna skärs in något. Man lämnar kvar något mera av grenarna än vid andra årets beskärning. Övriga årsskott klipps av över tredje-fjärde knoppen.
Nu är det också dags att se ut tilläggsgrenar till krongrenarna, dvs sidoriktade grenar som skall fylla ut tomrummet mellan krongrenarna. Om toppen har växt kraftigt kan man också låta ytterligare en grenvåning växa fram 70-80 cm ovanför de gamla krongrenarna.

Äppelträd

 

Beskärning av häckar

Efter 1 år: Plantorna kapas ner till 15 cm – inte högre!

Efter 2 år: Beskärning ca 20 cm ovan förra årets beskärning.

Efter 3 år: Beskärning ca 20 cm ovan förra årets beskärning. Nu skärs även häckens sidor in något.

Efter 4 år: Toppbeskärning som förut. Sidokvistarna skärs så hårt att endast någon centimeter lämnas av årets tillväxt.

Efter 5 år: Som efter fjärde året. I fortsättningen går man över till sommarbeskärning – en gång vid midsommar, en gång i augusti.

Både friväxande och klippta häckar skall skäras ner
till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren därpå. Höstplanterade plantor beskärs följande vår eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning förgrenar sig plantorna och blir täta ända nerifrån marken.
En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt tillbaka och sen formas på nytt.
Klipp ner den gamla häcken till 15 cm höjd – inte högre! – tidigt på våren innan bladsättningen alternativt sent på hösten efter bladfällningen.
Fortsätt beskärning på samma sätt som en nyplanterad häck.

Hedges

Beskärning av körsbärs- och plommonträd

Dessa ska endast gallras och inte utsättas för samma hårda beskärning som äpple och päron. Körsbär och plommon råkar lätt ut för gummiflöde om de beskärs under våren. Gummiflödet kan liknas vid en genomskinlig, kådliknande vätska vilket senare leder till intorkade partier. Dessa träd skall skäras på sensommar-tidig höst. Detta gäller även för björk och lönn.

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005

Såga av grova grenar

Såga av en grov gren på följande sätt:

1. Såga ett snitt i grenen underifrån 30-50 cm från stammen. Såga sedan ett snitt i grenens ovansida ca 10 cm utanför det första snittet.

2. Såga tills grenen går av. Då kommer man att få ett vackert brott.

3. Såga den sista biten utanför grenkragen. Den kvarvarande grenen är nu så lätt att den inte orsakar några fläkskador.

DSC_0008

Såga av en gren på rätt sätt

Om man sågar av grenen rätt så kommer sårkanterna att sakta vallas över så att ingen röta uppstår.

 

Torr grentapp

Torr grentapp

Lämnar man kvar för mycket av grenen när man beskär kan trädet inte valla över och läka igen. Den torra grenstumpen kan då lätt bli en inkörsport för rötsvampar. Har man sen tidigare torra grenstumpar skär man in dessa till frisk vävnad, dvs man skär av vid den sk grenkragen.

 

 

Grenkrage

Grenkragen

Grenkragen kan vara mer eller mindre tydlig beroende på trädsort och sitter som en svagt veckad ansvällning runt grenen. Den syns tydligast grenens undersida där stammen övergår till gren.

Treecircle

Trädspegeln är viktig för trädets tillväxt

Ogräs eller gräsmatta konkurrerar starkt med trädet om näring och vatten. Därför är det viktigt att hålla jorden öppen runt trädet . Minst 60-80 cm för ett ungt träd. Trädspegeln kan göras större allt eftersom trädet växer till. Vill man inte ha öppen jord kan man gärna täcka jorden med täckbark.

 

Generella regler för trädbeskärning av äldre fruktträd

Kan utföras under våren, sommaren och hösten.

Skär bort:

1. Grenar som skaver mot varandra.
2. Grenar som växer tätt och parallellt.
3. Grenar som korsar varandra.
4. Grenar som växer in mot mitten av kronan.
5. Döda grenar
6. Grenar som växer för lågt och hänger ner mot marken sågas av vid stammen utanför grenkragen eller kortas in.
7. Rotskott