Plantera Barrväxter

Plantera Barrväxter

Jord: Jorden bör vara minst 40 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Är jorden alltför sandig eller lerhaltig förbättras den genom att blanda i 1/3 av näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Plantering: Sänk ner jordklumpen i en hink med vatten och